AIS Business

AIS Business เผยทิศทางดำเนินงาน พร้อมเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับคุณ

AIS Business เผยทิศทางดำเนินงาน พร้อมเป็นดิจิทัลพาร์ทเนอร์ที่ดีสำหรับคุณ

AIS Business ได้เผยแผยกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและ Solution เพื่อให้ตอบรับกับทุภภาพส่วน เพื่อทำให้ทั้งคู่ค้าและการเผชิญกับวิกฤติ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งภาคลูกค้า และ ธุรกิจต่างๆ โดยการใช้วิสัยทัศน์ องค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co รวมถึงยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หรือ Digital infrastructure ที่แข็งแรงมากพอในการเชื่อมต่อประสบการณ์ของลูกค้าและคนไทย

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS เผยว่า เกมสล็อต ภาพรวมสถานการณ์ตลาด และเทรนด์การทำ Digital Transformation ขององค์กร และ SME ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ว่า “3 ปี ที่เราอยู่กับการระบาดของโควิด-19 ทำให้องค์กรส่วนใหญ่ได้ปรับตัวรับผลกระทบจนพร้อมที่จะเดินหน้าต่อในบริบทของโลกหลังโควิดแล้ว และแน่นอนว่า พร้อมเปิดรับเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยการทำ Digital Transformation เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตของธุรกิจมากขึ้น

โดยเฉพาะบริการต่างๆ ที่ไม่ได้มีแค่ธุรกิจเดิมแต่ก็มีรูปแบบใหม่ๆ ที่จะทำให้องค์กรต้องปรับตัวอย่างมาก อีกทั้งเทรนด์ของการใช้งานในปีนี้องค์กรจะมุ่งไปที่การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทาง IT ที่ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ เข้ามาช่วยจัดการ ควบคุม ความมั่นคงปลอดภัยของ Data ตามกรอบกฎหมายที่ประกาศใช้ในปีที่ผ่านมา

AIS Business

ปีนี้เรายังคงมุ่งสร้าง Digital Business Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์แบบ สามารถตอบโจทย์การทำงานทุกองค์กรได้ในทุกมิติ ผ่าน 5 กลยุทธ์ อันได้แก่

เชื่อมต่อ 5G Ecosystem เพื่อการทำงานของภาคธุรกิจอย่างรอบด้าน
ยกระดับการทำงานของโครงข่ายด้วย Intelligent Network
มุ่งเสริมความสมบูรณ์ของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์ม
เสริมอาวุธด้านการตลาดและเพิ่มโอกาสการเติบโต Data-driven Business
ส่งมอบบริการด้วยทีมงานมืออาชีพที่ไว้วางใจได้

ในฐานที่ AIS Business มีบริการโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่เป็นอันดับ 1 ของไทยก็พร้อมที่จะทำให้ะพันธมิตรดิจทัล มั่นใจในการพัฒนาธุรกิจและความยั่งยืนในมิติต่างๆ เช่น

Growth: Accelerating Growth Beyond Pandemic Recovery เร่งการเติบโตของธุรกิจโดยการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ ด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล สามารถเพิ่มความคล่องตัวด้วย 5G และ Cloud Platform ทำให้สามารถจัดการข้อมูลพร้อมสร้าง Solution ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์เฉพาะด้านเช่น Smart Manufacturing, Smart Transportation & Logistics, Smart City & Building, และ Smart Retail
Trust: Modernizing Trusted Digital Infrastructure to Improve Efficiency, Agility and Security บริการโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ สามารถจัดการเรื่องของความปลอดภัยตามข้อกำหดนแต่ละอุสาหกรรม ตอบโจทย์ความยืดหยุ่น และยกระดับด้านการจัดการข้อมูลให้เต็มประสิทธิภาพ
Sustainability: Creating Sustainable Business with Digital Solutions สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืน AIS Business พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมนวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เช่นการสร้าง AIS 5G NEXTGen Platform เพื่อการสร้าง 5G โซลูชันได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ไปจนถึงโซลูชันที่เข้ามาช่วยในการบริการจัดการการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยคาร์บอน การปล่อยน้ำเสียโดยใช้ข้อมูลแบบ real-time จากอุปกรณ์ IoT ทำให้พร้อมการคาดการณ์การใช้พลังงานล่วงหน้า เพื่อให้สามารถวางแผน และตัดสินใจในการผลิตได้เหมาะสม

ควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง e-Waste, Academy for Thai, และอุ่นใจไซเบอร์ เป็นต้น

อ่านข่าวเทคโนโลยีที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : AWS เล่นใหญ่ เปิดศูนย์ข้อมูลภูมิภาคแห่งใหม่ในไทย

Related Posts