ข่าวการศึกษาใหม่

มช.ตั้ง กก.สอบวินัยร้ายแรง หลังมีข่าวบุคลากรกระทำผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณการวิจัย

มช.ตั้ง กก.สอบวินัยร้ายแรง หลังมีข่าวบุคลากรกระทำผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณการวิจัย

วันที่ 9 มกราคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศ โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ มีการลงข่าวเรื่อง การกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนั้น

ข่าวการศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุด โดยถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจ้ง จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง เพื่อดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยต่อไปแล้ว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนยันที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการต่อไป ข่าวการศึกษาแนะนำ>>> คนพิการเฮ รัฐดึงเครือข่ายชุมชน สถาบันการศึกษา ออกการศึกษาแบบใหม่

Related Posts